Spoločenstvo vlastníkov bytov Kuklovská 9-39

 

SVB SVOJBYT

Kuklovská 19

841 04 Bratislava

 

 

Pripomienky alebo požiadavky majiteľov bytov a garáží na Kuklovskej 9 až 31 je najvhodnejšie doručiť SVOJBYTu v písomnej forme:

- vhodiť do poštovej schránky SVOJBYTu na Kuklovskej 19,
- poslať poštou na adresu SVB SVOJBYT, Kuklovská 19, Bratislava PSČ 841

- vhodiť do poštovej schránky predsedovi výkonného výboru domu v ktorom sa byt nachádza (alebo mu to povedať osobne) , 
- vhodiť do poštovej schránky predsedovi SVOJBYTu (alebo mu to povedať osobne)


Na zverejnenie oznamov používa SVOJBYT v každom vchode
aj vývesné skrinky (dom A) a vývesné tabule (dom B).

 

 

 

Služby súvisiace s užívaním bytov na  Kuklovskej 9 -  31 :

Správa domov AGE s.r.o.

Ing. Emil Grman

Karloveská 6C (budova Allianz),

4. posch., č. dv. 421

Tel.:

Mobil:

02 / 45  52  97  24

0902  815  470

Úradné hodiny:

e-mail:

Pondelok:  9:00-12:00,  12:30-16:00 hod.

spravadomovage@gmail.com

Streda:       9:00-12:00,  12:30-16:00 hod.

 

 

 

 

POHOTOVOSTNÁ HAVARIJNÁ SLUŽBA  - ALEX :

 

(voda, kúrenie, kanalizácia, elektrika, plyn)

NON STOP !

 

Nahlasovanie porúch telefonicky:

v pracovné dni pondelok  – štvrtok v čase 7:00 – 15:00 hod. na tel.č. 02 / 64 28 43 15

                                             piatok   v čase 7:00 – 13:00 hod. na tel.č. 02 / 64 28 43 15

     

v ostatnom čase na tel. čísle   0905 613 845              

 

 

 

 

PORUCHY  V DODÁVKE :

 

 

 

Elektriny

0800 111  567

Plynu

0850 111  727

Vody

0800 121  333

 

 

 

 

 

 

Tiesňové volania (požiar, polícia, pohotovosť)

112

Hasičský a záchranný zbor

150

Záchranná zdravotná služby

155

Polícia

158

 

 

 

 

 

 

OPRAVY V BYTOCH :

 

Jahnáteksanita, elektroinštalácie

0905  264  923

Korbelič  sanita, elektroinštalácie

0904  107  343

Čermák   sanita

0905  499  258

 

 

 

 

 

Funkcionári:
Predseda SVB SVOJBYT : poverený Peter Mráz
predseda rady SVOJBYTu: Ing. Milan Mráz
Podpredseda SVOJYBYTu za dom A: JUDr. Peter Keltoš
Podpredseda SVOJYBYTu za dom B: Ing. Zdena Šuranská
Podpredseda SVOJYBYTu za dom C: Ján Varga

Zloženie rady:
Predseda rady SVOJBYTu: Ing. Milan Mráz
Člen rady SVOJBYTu: Doc. Ing. Ján Veselovský, PhD.
Člen rady SVOJBYTu: Peter Mráz

Zloženie výkonného výboru SVOJBYTu:
Predseda výkonného výboru SVB SVOJBYT : poverený Peter Mráz
Člen výkonného výboru za dom A: Eva Žilinková
Člen výkonného výboru za dom A: Jozef Šandor
Člen výkonného výboru za dom A: JUDr. Peter Keltoš
Člen výkonného výboru za dom B: Ing. Zdena Šuranská
Člen výkonného výboru za dom B: Ing. Julius Olšiak, CSc.
Člen výkonného výboru za dom B: Martin Oravec

Výkonné výbory domov:
Dom A:
Predseda výkonného výboru domu A: JUDr. Peter Keltoš
Člen výkonného výboru domu A: Jozef Šandor
Člen výkonného výboru domu A: Eva Žilinková

Dom B:
Predsedkyňa výkonného výboru domu B: Ing. Zdena Šuranská
Člen výkonného výboru domu B: Ing. Julius Olšiak, CSc.
Člen výkonného výboru domu B: Martin OravecBACK


-
admin