PLYNOVÁ KOTOLŇA

 

 

V októbri 2010 bola uvedená do prevádzky plynová kotolňa na Kuklovskej 19. Kotolňa bola postavená firmou TZB Technológie, s.r.o. za 5 týždňov, pri plnej prevádzke dodávky TÚV.

 

 

   Výstavba, financovanie a vlastníctvo plynovej kotolne.pdf  (dokument)

 

 

Plynové kotly

 

 

Zásobníky na teplú úžitkovú vodu

 

 

Rozvádzač tepla na ÚK a TÚV

 

 

 

 

 

 

 


BACK


-
admin